Series Ô tô cơ bản (Phần 3): Hệ thống đèn xi nhan và cảnh báo nguy hiểm (Turn and Hazard Signal System)

18 / 09 / 2019 - Xe

Hệ thống đèn xi nhan và cảnh báo nguy hiểm (Turn and Hazard Signal System)

I. Hệ thống đèn xi nhan và cảnh báo nguy hiểm

- Nguyên lý hoạt động của đèn xinhan: khi công tắc đèn xinhan hoạt động, các công tắc đèn bộ nháy đèn xinhan bật đèn xinhan bên trái và bên phải làm cho đèn xinhan ở phía đó nhấp nháy. Để báo cho người lái biết hệ thống đèn xinhan đang hoạt động một âm thành được phát ra bởi hệ thống này.

- Khi công tắc đèn xinhan được dịch chuyển về bên trái, thì cực El của bộ nháy đèn xinhan và đất được nối thông. Dòng điện đi tới cực LL và đèn xinhan bên trái nhấp nháy.

  • Khi công tắc đèn xinhan dịch chuyển về bên phải thì cực ER của bộ nháy đèn đèn xinhan được tiếp mát. Dòng điện đi tới cực LR và đèn xinhan bên phải nhấp nháy.
  • Gợi ý: nếu một bóng đèn xinhan bị cháy, thì cường độ dòng điện giảm xuống, thì tấn số nhấp nháy tăng lên để thông báo cho người lái biết

+ Nguyên lý hoạt động của đèn báo nguy hiểm: Khi công tắc đèn báo nguy hiểm được bật ON, thì cực EHW của đèn xinhan được tiếp mát. Dòng điện đi tới cả 2 cực LL và LR và tất cả các đèn xinhan (báo rẽ) đều nhấp nháp.