Series Ô tô cơ bản (Phần 2): Hệ thống đèn pha, rơ le

17 / 09 / 2019 - Xe

Hệ thống  đèn pha/cốt  có rơle đèn pha

  • Khi công tắc điều khiển đèn dịch chuyển về vị trí HEAD (LOW), thì rơle đèn pha được bật lên và đèn pha-chiếu gần sáng lên

  • Khi công tắc điều khiển đèn dịch chuyển về vị trí HEAD(HIGH), thì rơ le đèn pha bật đèn pha – chiếu xa trên đồng hồ táp lô cũng bật sáng

 

 

 

 

  • Khi công tắc điều khiển đèn dịch chuyển về vị trí Flash, thì rơ le đèn pha bật lên và các đèn pha – chiếu xa bật sáng.

Hệ thống đèn pha/cốt có rơle đèn pha và rơle pha/cốt

  • Khi công tắc điều khiển đèn dịch chuyển về vị trí HEAD(Low) , thì rơ le đèn pha bật lên và các đèn pha – chiếu gần bật sáng

 

  • Khi công tắc đèn pha dịch chuyển tới vị trí HEAD(HIGH), thì các rơ le đèn pha và điều chỉnh độ sáng đèn pha bật lên , các đèn pha – chiếu xa trên bảng táp lô cũng bật sáng

 

 

  • Khi công tắc điều khiển đèn dịch chuyển về ví trí FLASH, thì các rơle đèn pha và điều chỉnh độ sáng đèn bật lên và đèn pha- chiếu xa bật sáng