Series Ô tô cơ bản (Phần 1): Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu trên xe (Lighting System)

17 / 09 / 2019 - Xe

Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu trên xe (Lighting system)

 Hệ thống chiếu sáng có các bộ phận sau đây :

 1. Đèn pha /đèn pha các loại các áp (Ecu điều khiển đèn pha cao áp).
 2. Cụm đèn phía sau (Đèn sương mù phía sau).
 3. Công tắc điều khiển đèn và điều chỉnh độ sáng.
 4. Đèn xinhan và đèn báo nguy hiểm.
 5. Công tắc đèn báo nguy hiểm.
 6. Bộ nhấp nháy đèn xinhan.
 7. Cảm biến hư hỏng đèn
 8. Rơ le tổng hợp
 9. Cảm biến điều khiển đèn tự động.
 10. Công tắc điều kiển góc chiếu sáng đèn pha.
 11.  Bộ chấp hành điều kiển góc chiếu sáng đèn pha.
 12.  Đèn trong xe
 13.  Công tắc cửa
 14.   Đềm chiếu sáng khóa điện

 

 1. Hệ thống đèn hậu
 • Có hai loại hệ thống đèn hậu: loại đèn hậu được nối trực tiếp vào công tắc điều khiển đèn và loại rơle đèn hậu.

+ Loại nối trực tiếp : khi công tắc điều khiển đèn được vặn về vị trí “ Tail” thì các đèn hậu bật sáng

+ Loại có rơle đèn hậu: khi công tắc điều khiển đèn văn về vị trị “ Tail”, thì dòng điện đi vào phía cuộn dây của rơ le đèn hậu. Rơ le đèn hậu được bật lên và đèn sáng.

 

Hệ thống đèn pha/cốt (Head Light)

 • Hệ thống đèn pha : có hai loại hệ thống đèn pha khác nhau tùy theo chúng có thiếu bị điện như rơle đèn pha và rơle điều chỉnh độ sáng ở vị trí “Flash”, thì mạch điện được cấu tạo để bật sáng các đèn ngay cả khi công tắc điều khiển đèn ở vị trí OFF

+ loại không có rơle đèn pha và không có rơ le điều chỉnh độ sáng

(Khi xoay công tắc điều khiển đèn về vị trí HEAD(LOW), đèn pha (chiếu gần) bật sáng )

 

+ Đèn pha (Chiếu xa “High-Bearn”): Khi xoay công tắc về vị trí HEAD(HIGH), thì đèn pha – chiếu xa bật sáng vè đèn chỉ báo đèn pha – chiếu xa trên bảng điều khiển cũng bật sáng

+ Đèn pha Flash (Nháy Pha): Khi công tắc điều khiển đèn dịch chuyển về vị trí Flash thì đèn pha chiếu sáng sẽ bật sáng

(Còn tiếp)